Pagdami ng HIV-AIDS carrier sa mga center, nakaalarma